Auto-Klub "Našice"

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Podnositelj zahtjeva:
___________________________________________ (ime i prezime, tvrtka, odnosno naziv)
___________________________________________ (adresa odnosno sjedište)
___________________________________________ (telefon; e-mail)

AUTO-KLUB „NAŠICE“
Vatroslava Lisinskog 59
31500 NAŠICE

Predmet: Zahtjev za pristup informacijama

Podaci koji su važni za prepoznavanje informacije:

U koju svrhu tražim informacije:

Način na koji želim pristupiti informaciji (označiti):
1.  neposredno pružanje informacije
2.  uvid u dokumente i pravljenje preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju
3.  dostavljanje preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju
4.  na drugi način
U ___________________, dana ______________ 2020.

________________________________
(potpis podnositelja zahtjeva)

Napomena:
Korisnik prava na pristup informacijama oslobođen je od plaćanja upravnih pristojbi.
Auto-klub „Našice“ ima pravo na naknadu od korisnika stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u vezi s pružanjem i dostavom tražene informacije.
Popunjeni obrazac dostaviti na broj telefaxa: 031 617 660 ili na e-mail: ak-nasice@hak.hr